Monday, July 21, 2008

คิดถึงทุกๆคน ม๊าก มาก


ตอนนี้ต้องเก็บตัวหน่อย ขับรถเองไม่ได้แล้ว เพราะซีกขวาทำงานไม่ค่อยได้ดี เป็นเพราะว่ามาจากอาการไอมากๆ และผ่าสมองซีกซ้ายนั่นเอง ถ้าหายไอเมื่อไหร่คงจะดีขึ้น เดือนหน้า(ส.ค) จะต้องไป CT Scan แล้ว ที่นี่จะได้เห็นว่าก้อนมะเร็งที่เหลืออยู่ตรงขั่วปอด จะยุบหรือใหญ่ขึ้นยังงัยบ้าง เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ยังอยากกลับมาสนุกด้วยกันอีกนานๆ

By Aom

  • Those bottles are for her illness
  • They cost 6,000 baths each ($180)
______________________

1 comment:

Cybersitter said...

you forget to leave your name
and again, no one ever forget you