Friday, August 1, 2008

solar eclipse - สุริยคราส


สุริยคราส 1 สิงหาคม 2551วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 8
จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง แนวคราสเต็มดวงเป็นเส้นทางแคบ ๆ
ผ่านบนพื้นผิวโลก ตั้งแต่ตะวันออกของประเทศแคนาดา
ตอนเหนือของกรีนแลนด์ มหาสมุทรอาร์กติก รัสเซีย มองโกเลีย
และสิ้นสุดที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน

ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาครั้งนี้แบบบางส่วน
แต่โชคร้ายที่ช่วงเวลาการเกิดนั้นอยู่ในช่วงพลบค่ำ
ทำให้การสังเกตการณ์ทำได้ยากเพราะอาจถูกบังด้วยสิ่งก่อสร้าง
ทางทิศตะวันตก การเกิดคราสที่กรุงเทพเริ่มเวลา 18.02 น.
และบังเต็มที่ในเวลา 18.44 น. เป็นพื้นที่ 54% ของขนาดดวงอาทิตย์


โดยปกติการดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

แต่สำหรับสุริยุปราคาครั้งนี้ จังหวะที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้ามาก
คือตอนที่มันเกือบจะตกลับขอบฟ้าแล้ว แสงอาทิตย์จะอ่อนลง
จนอาจมองดูด้วยตาเปล่าได้เป็นเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม
พึงจำไว้เสมอว่าอย่าจ้องดูดวงอาทิตย์เป็นเวล
านานเกิน 2-3 วินาทีต่อครั้ง
แต่คงดีที่สุดหากใช้แว่นกรองแสงหรือแผ่นกรองแสงที่ออกแบบมาเ
ฉพาะ

การวิเคราะห์เรื่องอิทธิพลของคราสนั้น ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ตะวันตก

หรือที่เรียกว่า โหราศาสตร์สากล จะเน้นหนักไปในเรื่องผลกระทบที่มี

ต่อดวงชะตาเมืองที่เรียกว่า Mundane Astrology โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ เช่น วาตะภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ


หากพลาดครั้งนี้ คงต้องรอถึงปี 26 มกราคม 2552 ที่จะมีโอกาสสังเกต
สุริยุปราคาบางส่วนอีกครั้ง

Credit1 comment:

เรียนต่อต่างประเทศ said...

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ สำหรับบทความดีๆ