Wednesday, October 6, 2010

Apple เริ่มส่ง Snow Leopard 10.6.2 beta ให้กับ Developerการพัฒนา Snow Leopard นั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อจะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ รวมถึงการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงเรื่องของ drvier ให้ใช้งาน hardware ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

Apple ได้ประกาศ ว่าได้เริ่มส่งตัวอย่าง Snow Leopard 10.6.2 ออกสู่นักพัฒนาตั้งแต่หลังจากอาทิตย์แรก ที่รุ่นก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวออกไป โดยใน 10.6.2 นี้จะมุ่งประเด็น ไปในเรื่องของการแก้ไขกราฟฟิคเป็นส่วนใหญ่ QuartzCore และ ColorSync โดยกำชับให้นักพัฒนานั้นให้ความสนใจกับ graphic driver เป็นพิเศษ แต่ Apple ก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาหลักใหญ่ที่ๆสำคัญ ที่จะทำการปรับปรุง เพียงแต่กล่าวว่าจะแก้จุดบกพร่องเล็กน้อย และการพัฒนา driver ให้ใช้งานอุปกรณ์ให้ไดเต็มประสิทธิภาพ อย่างเช่น TrackPad preferences และ virtual machines

โดยรวมทั้งหมดในการอัพเดตครั้งนี้ จะมีรายการอัพเดตถึง 148 รายการ ใน 10.6.2 โดยรวมไปถึง Dictionary, Expose, File Sync, Front Row, iPhoto, MobileMe, Parental Controls, QuickTime, Screen Sharing, Spotlight, Time Machine, และ USB-----------------------------------------------------------------

No comments: