Wednesday, October 6, 2010

นักเรียนใช้วิธีอัพเกรด Windows 7 แต่กลับพบปัญหา

นักเรียนใช้วิธีอัพเกรด Windows 7 แต่กลับพบปัญหา

ข้อเสนอหลายข้อที่ดีในการอัพเกรดไปใช้ Windows 7 มีหลายวิธี แต่ไมโครซอฟนั้นนำข้อเสนอนี้ยื่นให้กับนักเรียนและนักศึกษาเท่นั้น ถ้าคุณผ่านวัยอันแสนหวานนั้นมาแล้ว คุณก็คงจะหมดสิทธิ์ โดยนักเรียนนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการดาวโหลดตัวอัพเกรดเป็น Windows 7 ได้ด้วยเพียงราคาประมาณ 990 บ. ($29) แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางกลุ่มกลับประสพปัญหาในการอัพเกรด Windows 7 สะได้

ทางด้าน Microsoft นั้นกล่าว่า ได้เตรียมรับมือกับปัญหาการอัพเกรด ว่าอาจจะมีเกิดขึ้นได้ไว้อยู่แล้ว ซึ่งมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ไม่ปกติในการอัพเกรดจาก Vista 32-bit เปลี่ยนไปเป็นอีกระบบของ 64-bit Windows 7 ซึ่งมันอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป้นผู้ให้บริการอินเตอเนตของตัวผู้อัพเกรดเอง หรือแม้กระทั่ง Third-party software ที่ลงไว้ในเครื่อง สามารถทำให้การอัพเกรดนั้นเกิดปัญหาได้ทั้งนั้น

Microsoft แนะนำให้เหล่านักเรียนที่พบกับปัญหาการอัพเกรดลักษณะนี้ว่าให้ ติดต่อขอรับเงินคืน (refund) หรือให้ไปติดต่อขอรับแผ่นอัพเกรดแทนการดาวโหลด โดยให้ติดต่อไปที่บริษัท Digital River ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดาวโหลดตัวอัพเกรด Windows7 ผ่านอินเตอเนต หรือเข้าไปอ่าน 5 วิธีแก้ไขผ่านทางเวบไซด์ของ Microsoft (a five-step workaround) ซึ่งหลายคนยืนยันว่าสามารถแก้ปัญหาการอัพเกรดนี้ได้ 

ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์นั้นจะเข้าใจกับสถานการณ์อย่างนี้ว่า ทุกปัญหานั้นย่อมมีวิธีซ่อมหรือวิธีแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องของ "คอมพิวเตอร์" No comments: