Wednesday, October 6, 2010

CPU 100-core โดย Tilera: Tile-GX processorCPU dual core หรือ core 2 duo นั้นออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี 2007 ถูกใช้จนแพร่หลาย จนถึงในปัจจุบีน โดยพัฒนาไปถึง 4-core ,6-core และล่าสุดคือ 8-core ในตัวเดียว แต่ CPU 100-core ละ จะได้ใช้ในอีกกี่ปีข้างหน้า??
อนาคตภายในปี 2011 อาจจะเป็นไปได้ ด้วยผู้ผลิตที่ไม่ใช่ AMD และไม่ใช่ Intel แต่กลับเป็นบริษัทใน San Jose, USA ที่เปิดบริษัทมาได้แค่เพียง 2 ปีเท่านั้น กลับสามารถสร้าง CPU จำนวน 100-core นี้ออกมาได้ ภายใต้ชื่อ Tile-GX series, ชิปตัวนี้สามารถทำงานแบบ stand-alone หรือ co-processors ก็ได้ โดยสามารถใช้ร่วมกับ ชิฟ x86 ทั่วไปในตลาด หรือแม้แต่ชิฟตัวใหม่ของ Intel ภายใต้ชื่อ Nehalem EX chip

Tilera's 100-core chip
 จะทำงานสูงสุดและใช้ไฟฟ้าเพียง 55 watt และในรุ่น 16-core นั้นจะใช้ไฟฟ้าเพียงแค่ 5 watt เท่านั้น และสนับสนุน 64-bit processing ชิฟตัวนี้ถูกพัฒนาสถาปัตยกรรมมาจากชิฟ 64-core รุ่นก่อนหน้านี้ของบริษัท และภายในชิฟขนาด 40 นาโนเมตรนี้จะมีความเร็วถึง 1.5GHz ต่อ core เลยทีเดียว (1.5 * 100 = !?!?)
ความฝันของชิฟ 100-core นี้จะเริ่มวางจำหน่ายในต้นปี 2011 เริ่มต้นที่ราคาประมาณ 13 ,500 และ 35,000 บ. ($400 และ $1000) ของในแต่ละรุ่น


No comments: